W systemie iPadOS 15 użytkownicy mogą teraz umieszczać widżety na ekranie głównym iPada. Widżety te można wykorzystywać do wyświetlania aktualizacji z ulubionych aplikacji, takich jak nagłówki dzisiejszych wiadomości, aktualizacje pogody, kursy akcji, wydarzenia z kalendarza, poziom naładowania baterii i wiele innych, aby zwiększyć swoją produktywność. Oprócz możliwości dodawania widżetów na ekranie głównym i w widoku Dzisiaj, system iPadOS oferuje także opcje dostosowywania widżetów. Oto, jak możesz dodawać widżety na iPadzie, korzystać z nich i dostosowywać je do swoich potrzeb.

Powiązane | 6 sposobów na zmniejszenie zmęczenia oczu podczas korzystania z ekranu iPada

Dodawanie widżetów do ekranu głównego iPada

Spis treści

 • Dodawanie widżetów do ekranu głównego iPada
 • Dodawanie widżetów do widoku dnia na iPadzie
 • Jak dostosować widżety iPada do własnych potrzeb
  • Przenoszenie i rozmieszczanie widżetów
  • Układaj widżety razem
  • Edycja widgetu iPada
  • Usuwanie widgetu z ekranu głównego
 • Zwijanie

Wcześniej widżety na ekranie głównym iPada można było dodawać tylko w Widoku dnia przypiętym do ekranu głównego. Przyklejały się one do lewej strony ekranu i nie było możliwości ich przesuwania.

Nowy system iPadOS 15 zmienia ten stan rzeczy, pozwalając na używanie widżetów na dowolnej stronie ekranu głównego. Aby dodać widżet do ekranu głównego, wykonaj poniższe kroki.

 1. Naciśnij i przytrzymaj dowolną pustą część ekranu głównego iPada.
 2. Stuknij w + w lewym górnym rogu, gdy przejdziesz do trybu jiggle, w którym ikony aplikacji będą się trząść.
 3. Przewiń listę po lewej stronie, aby zobaczyć wszystkie dostępne widżety z aplikacji na iPadzie.
 4. Możesz też wyszukiwać widżety, korzystając z pola wyszukiwania u góry.
 5. Niektóre aplikacje oferują wiele widżetów. Możesz przesuwać palcem po widżetach, aby sprawdzić różne opcje stylu i rozmiaru.
 6. Aby dodać ulubiony widżet do ekranu głównego, wybierz go i stuknij Dodaj widżet.
 7. Lub przeciągnij i upuść widżet w wybrane miejsce na ekranie głównym.
 8. Na koniec kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego iPada Widok dnia

Dostępny zarówno na iPadzie, jak i na telefonie iPhone, widok dnia jest dostępny po przesunięciu palcem w prawo od ekranu głównego. Dostarcza on błyskawicznych informacji o aplikacjach, z których najczęściej korzystasz. Dostęp do niego można także uzyskać z poziomu ekranu blokady, aby szybko sprawdzić wszelkie aktualizacje.

Jeśli więc chcesz używać widżetów na iPadzie, ale nie na ekranie głównym, możesz dodać je do widoku Dzisiaj, wykonując poniższe czynności.

 1. Przesuń palcem w prawo na ekranie głównym, aby otworzyć Widok dnia.
 2. Kliknij przycisk Edytuj lub naciśnij długo dowolne miejsce w pustej części ekranu.
 3. Teraz stuknij + w lewym górnym rogu, aby otworzyć galerię widżetów.
 4. Przewijaj różne aplikacje, aby zobaczyć ich opcje widżetów.
 5. Kliknij przycisk Dodaj wid żet lub przeciągnij i upuść go na ekran widoku dnia.
 6. Następnie stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.

Teraz możesz przeciągnąć palcem w prawo z ekranu głównego lub ekranu blokady, aby wyświetlić te widżety. Jeśli nie masz dostępu do Widoku dnia na ekranie blokady, przejdź do Ustawienia > Touch ID i kod dostępu > włącz przełącznik dla Widoku dnia i wyszukiwania

w Zezwalaj na dostęp po zablokowaniu.

Jak dostosować widżety iPada

System

iPadOS 15 oferuje różne sposoby dostosow

ywania widżetów.

Możesz zmieniać sposób wyświetlania informacji, przemieszczać je, a nawet układać kilka widżetów razem.

Przesuwanie i porządkowanie widżetów

https://gadgetstouse.com/wp-content/uploads/2021/12/Move-an-iPad-Widget.webmYou Możesz przesuwać i porządkować widżety na iPadzie, podobnie jak porządkujesz ikony aplikacji. Wystarczy, że długo naciśniesz dowolny widżet i przeciągniesz go na wybraną część ekranu.

Możesz też nacisnąć długo dowolną pustą część ekranu, aby włączyć tryb podrygiwania, a następnie przeciągnąć widżet w dowolne miejsce.

Układanie widżetów razem

Podobnie jak iPhone, iPad umożliwia układanie wielu widżetów na ekranie głównym. Następnie możesz przesuwać palcem po stosie widżetów, aby uzyskać dostęp do wielu widżetów. W ten sposób możesz korzystać ze wszystkich swoich ulubionych widżetów, zajmując przy tym mniej miejsca na ekranie.

Widżety można układać na dwa sposoby. Możesz przeciągnąć jeden widżet na drugi lub skorzystać z widżetu Smart Stack firmy Apple, który wyświetla określone informacje w zależności od pory dnia i sposobu korzystania z iPada.

Aby utworzyć stos widżetów na iPadzie:

https://gadgetstouse.com/wp-content/uploads/2021/12/Widget-Stack-on-iPad.webm
 1. Naciśnij długo dowolne miejsce na ekranie głównym iPada.
 2. Kliknij + w lewym górnym rogu, aby otworzyć galerię widżetów.
 3. Wybierz i przeciągnij wybrany widżet na ekran główny.
 4. Teraz powtórz te czynności i przeciągnij kolejny widżet na istniejący, aby ułożyć je razem.
 5. Pamiętaj, że możesz układać razem tylko widżety o tym samym rozmiarze.

Aby dodać Smart Stack na ekranie głównym iPada:

 1. Naciśnij długo dowolne miejsce na ekranie głównym.
 2. Kliknij przycisk + w lewym górnym rogu.
 3. Następnie wybierz Smart Stack z listy.
 4. Wybierz żądany styl i dodaj go do ekranu głównego.
 5. Możesz teraz długo nacisnąć widżet i stuknąć Edytuj stos, aby usunąć niepotrzebny widżet.

Edycja widgetu iPada

Wiele widgetów umożliwia dostosowanie wyświetlanych przez nie informacji. Możesz na przykład edytować lokalizację widżetu Pogoda, zmienić członków, dla których mają być wyświetlane dane w widżecie Czas ekranu, wybrać skrzynkę odbiorczą, która ma być pokazywana w widżecie Poczta, i wiele innych.

 1. Aby edytować widżet, stuknij go i przytrzymaj.
 2. Gdy pojawi się menu podręczne, kliknij Edytuj .
 3. Możesz wtedy dostosować wyświetlane przez niego informacje, jeśli widżet na to pozwala.

Inteligentne obracanie w stosie widżetów na iPadzie W

stosie widżetów są też dostępne opcje włączania i wyłączania funkcji inteligentnego obracania i sugestii widżetów. Gdy funkcja jest włączona, Smart Rotate

wykorzystuje inteligencję Siri do automatycznego przewijania widżetów na stosie w zależności od pory dnia. Możesz wyłączyć tę funkcję, aby uniemożliwić automatyczne przewijanie widżetu.

Sugestie widżetów w stosach widżetów na iPadziePodobnie

,

Sugestie wid

żetów pozwalają iPadOS-owi dodawać widżety, które mogą się przydać. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do widżetów, o których istnieniu nawet nie wie. To powiedziawszy, zawsze możesz wyłączyć tę funkcję lub usunąć widżety, które Ci się nie podobają, ze stosu.

Usuwanie widgetu

z ekranu głównego

Usuwanie widgetu z ekranu głównego iPada jest podobne do usuwania aplikacji. Naciśnij długo dowolny widżet i stuknij Usuń widżet. Możesz też nacisnąć długo dowolne miejsce na pustym ekranie i stuknąć przycisk - obok widżetu. Następnie stuknij przycisk Usuń

, aby go usunąć.

Zakończenie

W

tym rozdziale omówiliśmy wszystkie sposoby dodawania i używania widżetów na ekranie głównym iPada. Oprócz tego wspomnieliśmy o tym, jak edytować i dostosowywać widżety, a także poznać stos widżetów, inteligentne obracanie i sugestie widżetów. Choć iPadOS ma kilka wbudowanych widżetów, zawsze możesz zainstalować aplikacje innych firm, aby korzystać z ich widżetów. Jaki jest Twój ulubiony widget na iPadzie? Daj mi znać w komentarzach poniżej.

Aby uzyskać najnowsze informacje techniczne, śledź nas w Google News. Aby uzyskać porady i wskazówki, recenzje smartfonów i gadżetów, dołącz do grupy GadgetsToUse Telegram lub subskrybuj kanał GadgetsToUse Youtube

.