Artykuły w prasie branżowej audio skierowane są głównie do hobbystów, którzy interesują się hi-fi. Wielu entuzjastów audio nie zna podstawowych zagadnień, takich jak sposób podłączania sprzętu audio, jego ustawiania i eksploatacji. W tym artykule zajmiemy się kilkoma podstawami.

Zapewnij wentylację dla swojego sprzętu

Dobra wentylacja jest niezbędna dla każdego sprzętu audio, który emituje ciepło. Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia. Systemy zabezpieczające przed przegrzaniem są obecnie powszechne. Systemy te automatycznie wyłączają sprzęt, gdy osiągnie on niebezpieczny poziom. Jednak zawsze istnieje ryzyko. Dobra wentylacja przyniesie konkretne korzyści, nawet jeśli sprzęt nie zepsuje się od wysokich temperatur. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność sprzętu.

W praktyce problem przegrzewania się dotyczy głównie wzmacniaczy zintegrowanych i mocy. Nie powinny być one umieszczane w miejscach o słabej wentylacji. Urządzenia te powinny być ustawione na osobnych półkach, które są wystarczająco duże i oddalone od siebie, aby powietrze mogło swobodnie przepływać. Sprzęt audio można również umieścić na tej samej półce. Nie należy umieszczać sprzętu w ciasnych pomieszczeniach. Unikaj umieszczania urządzeń w ciasnych pomieszczeniach. Może to utrudnić odprowadzanie ciepła. Podczas układania urządzeń w stos, najcieplejsze z nich należy umieścić na górze. Może to być trudne, ponieważ największe i najcieplejsze urządzenie będzie często umieszczane na wierzchu. Należy pamiętać, że na wentylację może mieć również wpływ umieszczanie urządzeń na dywanach lub miękkich meblach tapicerowanych. Spowoduje to zablokowanie przepływu powietrza.

Istnieje specjalna grupa wzmacniaczy, które emitują bardzo mało ciepła. Są one znane również jako wzmacniacze cyfrowe lub wzmacniacze impulsowe i są to wzmacniacze klasy D. W tym przypadku wymagania dotyczące wentylacji mogą być złagodzone, ale nie należy ich całkowicie ignorować.

Uważaj na słońce

Słońce może powodować wiele problemów. Jak już wspomnieliśmy, ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji dla wzmacniaczy. Zaleca się, aby wzmacniacze nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ciepło generowane przez układy elektroniczne będzie trudniejsze do odprowadzenia, jeśli obudowa wzmacniacza będzie nagrzana przez padające na nią promienie słoneczne (a obudowy są zazwyczaj ciemne).

Jest to pewnie mniej istotne niż się wydaje, ale światło wpływa na kolory fornirów, lakierów, więc jeśli sprzęt nie jest w dobrym miejscu, może to z czasem powodować zmiany kolorystyczne.

Zużycie elementów z gąbki lub pianki jest przyspieszane przez światło. Materiały te są często używane do mocowania kolumn głośnikowych lub amortyzowania tuneli bass-reflex. Może to spowodować poważne uszkodzenie głośnika. Nawet gumowe mocowania głośników i plastikowe membrany mogą ulec uszkodzeniu w ekstremalnych temperaturach. Chroń swoje głośniki przed ekstremalnym nasłonecznieniem.

Należy wspomnieć, że dyski optyczne, szczególnie te nagrywalne (CDR, itp.), są wrażliwe na światło. Są one również wrażliwe na światło. Ich trwałość jest znacznie zmniejszona przez światło słoneczne.

Woda jest ważna

To powszechnie znany fakt, ale należy pamiętać, aby nie umieszczać sprzętu w miejscach, które mogą być zalane lub nadmiernie zawilgocone. Dotyczy to zarówno całego wnętrza urządzenia, jak i końcówek przewodów, w tym kabla zasilającego. Kody IP służą do oznaczania urządzeń, które są bardziej odporne na zalanie lub wilgoć. Domowy sprzęt audio zazwyczaj nie jest chroniony przed wodą, a klasa IP nie jest znana. Jednak sprzęt audio produkowany przez profesjonalistów często posiada specjalną ochronę i określoną klasę IP.

Jeśli zimny sprzęt audio zostanie przeniesiony zimą do ciepłego pomieszczenia, para wodna może skroplić się na sprzęcie i spowodować jego zawilgocenie. Należy najpierw wyjąć sprzęt z zimnego otoczenia i pozwolić mu się ogrzać przez co najmniej kilka godzin, zanim wilgoć wyparuje.

Sprawdź także: Sprzęt Hi-Fi Castle Audio

sprzęt audio

Jak wykonać połączenia

Po pierwsze, upewnij się, że sprzęt jest wyłączony przed podłączeniem. Jest to najbezpieczniejszy sposób. Podłącz kable do urządzeń audio, następnie podłącz głośniki do wzmacniacza. Na koniec podłącz przewody zasilające do gniazdek. Przed podłączeniem przewodów zasilających upewnij się, że znajdują się one w pozycji ON lub OFF. Każde połączenie jest sprawdzane w celu zapewnienia bezpiecznego i dobrego połączenia. Najlepiej jest podłączyć wszystkie przewody zasilające do jednego gniazdka. Nie należy podłączać komponentów audio do gniazd oddalonych od siebie.

Należy kolejno włączać i wyłączać urządzenia

Po podłączeniu wszystkich urządzeń audio za pomocą odpowiednich przewodów i włożeniu ich do gniazdek elektrycznych, można je włączyć. Przed włączeniem urządzeń audio należy upewnić się, że regulator głośności został ustawiony na najniższe ustawienie. Zacznij od włączenia źródła, a następnie postępuj zgodnie z kolejnością, w jakiej sygnał płynie do głośników. Oto kilka przykładów sekwencji:

  • Odtwarzacz CD - wzmacniacz
  • Przedwzmacniacz - wzmacniacz mocy dla odtwarzacza CD
  • Odtwarzacz CD - tuner - odtwarzacz kasetowy - przedwzmacniacz (końcówka mocy) (odtwarzacz kasetowy i tuner mogą być przełączane w tej kolejności).
  • Odtwarzacz CD - przedwzmacniacz - głośnik aktywny

Wyłączanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Przechodzimy od źródła do głośników. Oto przykładowa sekwencja.
wzmacniacz mocy - przedwzmacniacz - odtwarzacz CD

Podłączanie urządzeń poprzez rozgałęźniki

Zdarza się, że w systemie audio mamy więcej urządzeń niż gniazdek. Splitter to sposób na podłączenie dwóch urządzeń do jednego gniazda. Jest to niebezpieczny sposób podłączania i najlepiej go unikać. Generalnie bezpieczniej jest podłączyć dwa wzmacniacze do jednego źródła. Źródło może wtedy widzieć dwa równolegle połączone obciążenia. W takim środowisku ryzyko awarii lub nieprawidłowego działania jest niewielkie.

Bardziej ryzykowny jest wariant przeciwny, tzn. podłączenie dwóch źródeł do jednego wejścia wzmacniacza poprzez rozgałęźnik. Bez dodatkowych informacji odradzamy próby podłączania dwóch źródeł do jednego wejścia wzmacniacza poprzez splitter.

Splittery nie są jedynym sposobem na wykonanie opisywanych przez nas połączeń. Tego typu połączenie może być również wykonane przy użyciu przedwzmacniaczy pasywnych, lub w bardziej skomplikowanym wariancie, gdzie więcej niż jedno urządzenie będzie pracowało równolegle.

Niedopuszczalne jest podłączenie wyjść z dwóch wzmacniaczy do wejść z jednej kolumny głośnikowej.